LILLEHAMMER: Dersom skummet på toppen av gjødselen blir ødelagt, og boblene sprekker, kan det inntreffe en høyeksplosiv situasjon i fjøset.

I Ontario ble to personer alvorlig skadet og flere hundre griser drept da en møkkjeller eksploderte i september 2012. I september året før eksploderte et fjøs i Iowa. En person ble skadet og 1500 gris omkom i ulykken.

Advarer jevnlig

I Minnesota har man registrert seks alvorlige eksplosjoner og 14 branner siden 2008. Etterforskingen har vist at det er møkkjellerne som har eksplodert, som oftest på grunn av at metangass er blitt antent.

Både landbruksmyndighetene i Kanada og i USA advarer nå jevnlig svineprodusenter mot faren for eksplosjoner i september måned hvor møkklagrene ofte er fulle og skal tømmes.

Spesielt bes svineprodusentene være årvåkne dersom høsten har vært varm. Skummet og hudsdyrgjødselen i møkkjellerne kan under slike situasjoner endre seg raskt.

Spesielt advares det mot å røre og pumpe i kjellere som har store mengder porøs og flytende gjødselskum.

Alt annet som også kan føre til at metanen slippes fri fra skummet og stiger til værs, bør unngås. Gårdbrukerne bes derfor holde ute fra grisefjøset alle sigaretter, piper og sigarer. Det advares også mot alle former for brytere og motorer som kan utløse gnister.

Varmeovner, og lightere er også på forbudslisten.

Forebyggende tiltak

Videre anbefales grisebøndene å forebygge brann og eksplosjon ved jevnlig å sjekke dybden på gjødselen i møkkjelleren og hvor mye skum det er.

Denne testen bør utføres minst en gang pr uke, heter det.

- Tiltak er nødvendig dersom skumdybden er mer enn 15 centimeter og når mindre enn 30 centimeter under fjøsgulvet, frengår det i den ferskeste anbefalingen fra landbruksmyndighetene i Ontario.

Antibiotika-middel

Dersom det er nødvendig å gjøre tiltak, bør man tilsette gjødskjelleren Rumensin for å redusere skumdybden. Dette er et antibiotikapreparat som vanligvis brukes i behandlingen av dyr, men som også fører til at mikroorganismene får problemer med å vokse. Det er disse organismene som får skummettil å vokse og metanforekomstene til å øke.

God ventilasjon

Det heter at det er viktig å sikre nok ventilasjon i fjøset og ikke skru anlegget av på noe tidspunkt av døgnet. Dette gjelder også om det ikke er griser i fjøset.

Man må sikre at det er minst 30 centimeters klaring fra viften og ned til toppen av gjødselen for å sikre god nok lufting.

Dersom man skal røre, pumpe eller fjerne gjødsel fra kjellerne, skal dyrene tas ut av bygningene. Hvis ikke dette er mulig, må man ha maks ventilasjon på og alle dører og vinduer åpne, heter det.