Lillehammers Christian Fotland har 1.028.700, kompensasjon for overtid på 15.000 og fast bilgodtgjørelse 11.200.

Gausdals Rannveig Mogren tjener 820.000, og bare det.

Ringebus Per H. Lervåg har en årslønn 885.000 pluss sju fridager i året i kompensasjon for møter.

Sør-Frons Jan Reinert Rasmussen har 905.000 pluss seniortillegg som andre.

Nord-Frons Arne Sandbu har 960.000 pluss sju fridager i kompensasjon for møter. Sandbu har også rett til inntil 3 måneders permisjon med lønn til faglig ajourhold hvert fjerde år.

Kaija Eide Drønen i Sel tjener 962.550 og har sju ekstra fridager i året for møter utenom arbeidstid.

Vågås Ådne Bakke har 900.000 og sju dager fri for møter.

Ola Helstad, administrasjonssjef i Lom tjener 922.000.

Skjåk-rådmann Svein Holen tjener 885.000 og har tolv ekstra fridager i året for møtevirksomhet. Holen har dessuten avtalefestet at han avslutter arbeidsdagen klokka 13.00 to dager i uka.

Dovres Halvor Nissen har 700.000 og inntil to ukers studiepermisjon med lønn i året.

Lesjas Kai Ove Riise har 725.000, sju ekstra fridager for møter og inntil 50.000 per år i dekning av coach-utgifter.