Flomfare og elvegrus

At politisk ledelse i fylkeskommune og stat ikke har forstått sin rolle, er dkanskje på sin plass denne gangen, skriver innsenderen.

At politisk ledelse i fylkeskommune og stat ikke har forstått sin rolle, er dkanskje på sin plass denne gangen, skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 
Det er ikke vanskelig å være enig i sak med det mine to gamle ordførerkollegaer i Midt-Gudbrandsdalen nå har forfektet i GD de siste dagene når det gjelder flomforebygging i form av uttak av grus i elvemunningene. At de bruker sterke ord er heller ikke uvant, men når det synes som om politisk ledelse i fylkeskommune og stat ikke har forstått sin rolle, så er det kanskje på sin plass denne gangen.

Jeg må også si meg enig med Gunnar Tore i at jeg savner en fylkesmann som Knut Korsæth. Han lot sitt byråkrati/fagpersonell arbeide ut ifra sine ståsteder, men når de hadde sagt sitt, tok han sitt ansvar på selvstendig grunnlag. Der fikk ikke bare snevre faghensyn bestemme, men den totale samfunnsmessige virkningen fikk avgjøre. Blir det slik at bare de snevre faghensynene skal bestemme i samfunnet uten en helhetlig kost nytte syn, kan en jo bare droppe hele det politiske systemet, det vi kaller demokratiet.

Oppfordringen om at ordførerne skulle drive selvtekt slik Gunnar Tore sier med å starte å ta opp grusen uten tillatelse, synes jeg kanskje er å pålegge de vel stort ansvar.

Arne Hernæs, pensjonist, Harpefoss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags