Flomsikkerhet og beredskap i Lillehammer kommune

Lillehammer Sp er vi skuffet over manglende initiativ til igangsetting av flomsikringstiltak for hovedelvene Gausa og Lågen, som blant annet truer Jorekstad.

Lillehammer Sp er vi skuffet over manglende initiativ til igangsetting av flomsikringstiltak for hovedelvene Gausa og Lågen, som blant annet truer Jorekstad. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I Gudbrandsdalen og Lillehammer har NVE varslet fare for stor skadeflom våren 2020. Det er svært store snømengder i fjellet, og mange steder vil bolighus, idrettsanlegg, veger, jernbane og særlig matproduserende arealer være utsatt.

Samtidig med et varslet skadebilde forårsaket av flom, står vi alle midt oppe i håndteringen av virkningene av koronakrisen. I denne forbindelsen nevner vi særskilt arbeidsledighet og sysselsetting for deler av næringslivet.

Lillehammer Sp har ved en rekke anledninger tatt til orde for forskjellige tiltak som vil sikre lokalsamfunnet mot skadeflommer. Vi vil derfor uttrykke stor tilfredshet med de tiltak som nå igangsettes ved sideelvene Bæla og Åretta, og som ved fullføring, sikrer bydelssenter Røyslimoen, og boliger og matproduserende arealer i Bælas nedslagsfelt, sikkerhet mot framtidige skadeflommer.

Derimot er vi skuffet over manglende initiativ til igangsetting av flomsikringstiltak for hovedelvene Gausa og Lågen. I nær tilknytning til Gausa har vi idrettsanleggene på Jorekstad og en del av kommunens matproduserende arealer som har vært flomskadet flere ganger det siste 5–6 årene. Skadene må utbedres, og dette er tidkrevende og dyrt. I tillegg vil produktiviteten på jordarealene forringes med at forskjellige typer flomavfall som elveslam o. l legger seg på jorda. Det er også påvist stor utgraving av matjord i disse områdene.

Lillehammer Sp mener det må gjennomføres et betydelig masseuttak i Gausa og Lågen, som tilbakefører elvene til opprinnelig nivå for normal vannføring. Elvene må ha et framtidig vedlikehold og fjerning av løsmasser, som sikrer et godt flomvern av nevnte arealer og anlegg.

Lillehammer Sp ber ordfører og kommunedirektør raskt ta initiativ til planlegging av de flomsikringstiltakene vi skisserer for elvene Gausa og Lågen. Det er tidligere utbetalt store beløp i skadeerstatning i områdene. Ved en effektiv flomsikring som best utføres ved jevnlige masseuttak for å holde elveløpene åpne, vil en spare mye penger som brukes til skadeerstatning. Disse pengene kan nå brukes som forebyggende tiltak og hindre framtidige skadeflommer.

Lillehammer Sp påpeker også at planlegging og igangsetting av det tiltaket vi foreslår, vil være muligheter for årlig næringsvirksomhet gjennom masseuttak. Det gir arbeidsplasser og inntektsmuligheter. Vi påpeker også den store betydningen av å sikre matproduserende arealer i området. Koronapandemien skaper usikkerhet på flere områder. Ingen vet verken omfang, varighet eller endelige konsekvenser. I et førevar-prinsipp mener Lillehammer Sp det er en plikt for Lillehammer kommune å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer at matproduserende arealer ikke går ut av drift på grunn av dårlig flomsikring.

Ingunn Haavemoen, gruppeleder
Ane Nyseth, leder
Lillehammer Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags