Flomsikring av Otta vil koste 230 millioner – problemet er egenandelen for Sel kommune

– Dette må vi løse på et vis. Det er store beløp for en kommune, sier ordfører Eldri Siem (Sp).