Flomtrussel – eller kraftressurs?

Finna under pinseflommen i 2011.

Finna under pinseflommen i 2011.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Finna i Vågå ligner på Veikleåa i Kvam, med at den tar med seg rasmasse fra bratte dalsider, som kan fylle opp løpet i tettbebyggelse, så det blir oversvømmelse og øde-leggelser. Viktig forskjell er mye større vannføring og risiko for mye større ødeleggelser i Vågå, der bl.a. gammel kirke og kirkegård kan rammes, hvis Finna tar nytt løp gjennom Vågåmo.

Finna var ett av mange prosjekter i Samlet Plan for vassdrag, og der var/er det generell undervurdering av flommer som problem. Utbygging med lite magasin i Råkåvatnet-Leirungsvatnet og to vanlige kraftstasjoner ville gi 222 GWh elektrisk kraft, som er 30 % mer enn produksjonen i Mesna kraftverk i Lillehammer.

Med sikte på å «eliminere» Finna som flomtrussel, bør eventuell utbygging bli med pumpekraftstasjon inne i Finndalen, og mye større magasin i Råkåvatnet-Leirungsvatnet. Da blir det aktuelt å vurdere pumpeturbin også i stasjon nede ved Vågåvatnet, for å skaffe mer vann til slik turbin inne i Finndalen i tørkeperioder, så den kan få større slukeevne og med det ta mer vann vekk fra Finndalen i flomperioder. (Kraftverkene i Rosten og ved Nedre Otta vil produsere mye sommerkraft. Del av den kraften kan «foredles» til vinterkraft, med å pumpe vann fra Vågåvatnet tusen meter opp til Råkåvatnet.)

Å forvalte et vassdrag som Finna i Vågå og Lom er et stort ansvar: Vedkommende som nekter flomdempende utbygging vil «pådra» seg et enormt objektivt ansvar, for det som vil skje hvis Finna – i verste fall – tar nytt løp gjennom Vågåmo! Finna ble varig vernet mot (ytterligere) tekniske inngrep i 1993; men det vedtaket kan ikke være bindende for «nye» politikere, når viktig forutsetning er endret mye fra 1993 til nå!

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags