Gå til sidens hovedinnhold

Flytt høgskolen, gjør byen mindre gråhåret

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Framtidas høgskolecampus
kan bli liggende midt i Lillehammer sentrum. Høgskolens leieavtale med Statsbygg på Storhove renner ut, høgskolen ønsker seg mer tidsriktige og fleksible lokaler, og i sum åpner dette opp for en av tiårets viktigste diskusjoner i Lillehammer: Hvordan kan et nytt høgskoleanlegg midt i byen gjøre høgskoleutdanningen i byen bedre og mer attraktiv? Og hvordan kan en slik utnyttelse av området Skysstasjonen – Lurhaugen både forynge og vitalisere et sentrum som av mange oppleves som forholdsvis «gråhåret»?

Ikke noe er enklere enn å sette fingeren på alt som står i vegen for en flytting av høgskolen. Ballen ligger hos Statsbygg. Det vil si; flere baller ligger hos Statsbygg, som både skal utrede tre alternativer for høgskolens framtid, men som også skal forvalte eiendommen på Storhove på en fornuftig måte.

Giganten Statsbygg forvalter og driver 2–3000 bygg over hele landet, på vegne av oss alle. Etaten har til enhver tid over 100 pågående prosjekter. Akkurat nå arbeides det med å samle NTNU i Trondheim på ett sted, og vi føler rimelig stor trygghet for at Statsbygg er i stand til også å gjøre et godt arbeid på Lillehammer. Statsbygg omtaler NTNU-prosjektet som viktig for byutviklingen i Trondheim. Det vil være bra for Lillehammer om også konseptvalgutredningen for framtidas høgskole på Lillehammer får et slikt perspektiv.

Høgskolen i Innlandet har 5000 studenter og vel 400 ansatte på Storhove. I et bysentrum preget av boligbygging for godt voksne formuende mennesker, vil det åpenbart gi byen et annet preg dersom vi klarer å flytte høgskolemiljøet inn i sentrum. Det er langt fram. Kanskje er det også urealistisk. Vi mener en høgskole i sentrum vil være bra for både skole og by. Så handler også dette til slutt om hva staten er villig til å investere i Innlandet ...

Les også

– Vi er ikke fremmed for å flytte høgskolen til Lillehammer sentrum