Etter koronapandemien brøt ut har vi lest om folk som flytter ut av folkerike Oslo til mer spredtbygde deler av landet. Nå viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå at dette er mer enn et blaff. Ikke på 20 år har så mange flyttet ut av hovedstaden som i fjor. Utflyttingen har fortsatt også i år. Folketallet går faktisk ned i Oslo.

For kommuner rundt betyr dette flere innbyggere. Men de fleste flytter ikke til et sted «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Folk flytter til nærliggende områder som Bærum, tidligere Akershus og Østfold, skriver Aftenposten. Likevel får også Mjøsområdet sin del av kaka.

68 innbyggere flyttet fra Oslo til Lillehammer andre kvartal i år. 93 personer flyttet til Hamar. Til sammenligning flyttet 41 personer til Gjøvik. Dette kan tyde på at nærhet til hovedstaden ikke er det eneste som betyr noe.

Kommunene kan bidra til å gjøre stillingene innen helsesektoren mer attraktive

Mye har blitt skrevet om hvordan mindre byer og bygder skal seg tiltrekke seg nye innbyggere. Fasiten er sammensatt. Et attraktivt sentrum, et rikt kulturliv, gode studie- og jobbmuligheter og gode transportmuligheter er viktige ingredienser. For Innlandets del og for mange distriktskommuner haster det med å ta grep, fordi innbyggerne blir færre og eldre.

Historier om det gode livet på byga finnes i hopetall. Over hele landet har ulike rådgivere i mange år laget lignende slagord og satt i gang kampanjer for å tiltrekke seg folk. Alle kan ikke selge nærhet til natur og et enklere liv. Folk vil også ha en spennende hverdag. En jobb som gir mening. Jobbene som kreves for å hjelpe en stadig aldrende befolkning må løftes. Lønna og stillingsbrøken må gjenspeile hvor viktig disse stillingene er. Kommunene kan bidra til å gjøre stillingene innen helsesektoren mer attraktive. Hos selv de med presset økonomi handler det om en prioritering.