Rune Støstad (Ap) gjør rett i å fokusere på Husbanken som ett mulig verktøy, når vi snakker om det i dag litt abstrakte begrepet sosial boligbygging.

Folk må kunne bo uten å være velstående. Det er viktig for å tiltrekke seg stabil arbeidskraft, bygge gode lokalsamfunn m.m.Men også for å hindre at eldre blir sittende fast på steder uten nødvendig infrastruktur. En viss sentralisering er nødvendig. I virkelighetens verden.

Der løse slagord og tomme løfter er luket ut av åkeren.

Tor Ødegården, Øyer