Det er igjen mulig å kjøpe seg forutsigbare strømpriser. Flere selskaper tilbyr det som i realiteten er fastprisavtaler med noen måneders varighet. Et sted heter avtalen «forutsigbar», et annet sted «pristak». De har det til felles at i perioder med lav spotpris og dermed liten eller ingen statsstøtte, vil strømregningene gjøre kål på både julestemning og husholdningsøkonomi.

Statens strømstøtte har berget de fleste husholdninger igjennom noen kritiske måneder med strømpriskrise, og forlengelse av ordningen gir forutsigbarhet for folk flest. Det trengs, i en tid da høye energipriser slår inn i alle varegrupper.

GD har fortalt hvordan kunder med fastprisavtale hos Gudbrandsdal Energi automatisk blir overført til en avtale kalt «pristak», dersom de ikke ber om noe annet. Aftenposten skriver om strømselskapet LOS, og «LOS forutsigbar». Den første koster 499 øre, og den andre 649 øre. Vi finner i dag ingen prisprognoser som tilsier at dette vil være fornuftige priser de nærmeste månedene.

Folk må bruke tid og krefter på å sette seg inn i både hva strømavtaler innebærer og hvordan statens strømstøtte virker. Folk må også være bevisste det faktum at strømselskapene er selgere, mer enn rådgivere.

En undersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet i 2021 viser at 45 prosent av alle som har byttet strømavtale ved en eller flere anledninger har følt seg lurt når de kjøpte strøm. Mest av alt handler dette trolig om at mange oss ikke aner hva vi driver med, og det som var komplisert i 2021 er enda mer komplekst ved at vi nå også må forstå hvordan statens støtteordning fungerer.

La gå at et strømselskap ikke tjener noe ekstra på den strømmen de i dag tar 499 eller 649 øre for, fordi det er strøm de har kjøpt på et tidspunkt da framtidsutsiktene var annerledes enn i dag. Hvis de er opptatt av eget omdømme i et litt lengre perspektiv, sørger de likevel for at kundene forstår hvilken risiko de ulike avtalene innebærer. Noe annet kan fort være å lokke kundene rett i strømprisfella.