Sp og Ap går ut av 2021 med dårlige meningsmålinger i sekken. Et nytt stortingsflertall, regjeringsplattform og en norsk økonomi i god fart ga ingen boost blant velgerne. I stedet har oppslutningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet falt med til sammen rundt 6–7 prosentpoeng til sammen. Og velgerne går både høyre og venstre.

Regjeringspartiene har skapt enorme forventninger, men sliter med å innfri. Dels fordi mye politikk havner i skyggen av krisehåndtering, men også fordi regjeringspartiene ikke helt vet hvordan de skal vinne kampen om oppmerksomhet. Det er flere grunner til at det har blitt slik. Noe handler om arv. Som de historisk høye strømprisene.

Vi skulle ha vært forberedt på det som kom. Alle burde vite at avviklet kull- og kjernekraft må erstattes av annen energiforsyning. Når strømprisen steg mot rekordhøyder i høst, burde tiltak for å hjelpe folk igjennom måneder med høye strømpriser for lengst vært på plass. Allerede 23. februar ba Stortinget regjeringen Solberg om å komme med tiltak som kunne avhjelpe en situasjon med ekstraordinært høye strømutgifter. Det så Solberg-regjeringen ingen grunn til. Den så ikke hva som kunne komme. Dermed havnet krisa i fanget på Støre-regjeringen.

I dag forstår de fleste at strømmarkedet vi er en del av, som både Sp og Ap har vært med på å ta oss inn i, at stabile priser forsvinner med avvikling av kull- og kjernekraft. Vindkraft trenger vind, solenergi trenger sol, og vannkraft trenger nedbør. Det betyr sårbarhet.

Støre-regjeringens andre krise, handler om forsøkene på å dempe spredningen av koronasmitte. Den arven burde regjeringen vært godt forberedt på å håndtere. I stedet ble det famling, nøling og utydelighet. Dette holder ikke i møte med en tiltakstrøtt befolkning, som er preget av å ha måttet leve annerledes i snart to år.

Akkurat nå har vi inntrykk av at landskapet mellom Høyre og partiene til venstre for regjeringen ligger i en kald skygge. Mens regjeringspartiene er opptatt av krisehåndtering, strukturer og forvaltningsgrenser, presser SV og Rødt hardt på i alle debatter om å gjøre noe med forskjells-Norge.

Lav oppslutning skaper neppe krisestemning på partikontorene. Både Ap og Sp må likevel finne ut av hvordan de skal synliggjøre sitt store prosjekt for å forandre Norge. Akkurat nå framstår det som om smittetrusselen og rekordpriser på strøm har gjort kål på entusiasmen i partiene. De må selv skape det armslag som trengs for å vise velgerne at de er godt i gang med et endringsprosjekt de faktisk tror på.