Ny regjering skal sikre tjenester nær folk og mindre forskjeller både geografisk og sosialt, takket være budsjettforliket mellom Sp, Ap og SV. Nå blir det mer til utbygging av bredbånd, mer rassikring av veier, samt mer til politi, domstoler og sjukehus. Kommunene får samla nesten 2,5 mrd. kr mer enn den Høyreleda-regjeringa foreslo, for å sikre tjenester nær folk.

Nå stopper sentralisering og overstyring, som var regjeringa sin hestekur uansett problem. Vi gir heller mer tid og tillit til fagfolk i førstelinja. Arbeid med tillitsreform og flere lærere og sjukepleiere er blant oppgavene ny regjering ivrer etter å komme i gang med.

Folket bad tydelig om ny kurs ved valget i høst, med historisk godt valgresultat til Senterpartiet. Det fikk blant annet landbruket raskt merke. Høyre-regjeringa gikk ikke i gang med forhandlinger med landbruket, mens Senterpartiets Sandra Borch ikke brukte lang tid på å få en enighet med landbruket om ekstra tiltak for å bøte på problemene næringa sto i. I statsbudsjettet for 2022 kommer nesten 1 mrd. kr ekstra til landbruket, takket være ny regjering. I tillegg er det verdt å nevne at rovviltforvaltninga har blitt langt bedre alt nå, og beitedyra går en tryggere beitesommer i møte.

Kritikerne mener skatt og avgift er der vi finner penger til å gjøre nye satsinger. Sannheten er at 82 % av Norges befolkning får lavere eller lik skatt i 2022 som i år. Ny regjering kutter dessuten elavgifta i januar, februar og mars til et nivå som vi ikke har hatt sia midten av 90-tallet, justert for prisvekst. Samtidig ser Senterpartiet at strømregninga er dyr både for folk og virksomheter, og vil vurdere tiltak fortløpende gjennom vinteren. Folk skal bli sett i hele landet.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Oppland