Folkemengden doblet i jula – slik taklet legevakten det

Til tross for doblet folkemengde i den interkommunale legevaktens nedslagsfelt i jula og et lumsk koronavirus, rapporteres det om god kontroll og kapasitet. I gjennomsnitt har det blitt koronatestet 200–250 personer per dag.