Lillehammer Museums «direktørduo», Audun Eckhoff og Jostein Skurdal, har i et utmerket innlegg argumentert for at Staten (og andre!) nå må bidra til realisering av Lillehammer kunsthall, utvikling av en ny storstilt utvidelse av kunstmuseet, med Stortorget som tak.

Dette prosjektet vil være et nytt stort steg i Lillehammers kontinuerlige utvikling som en av landets ledende museums- og kulturbyer. Vi som er glade i byen og dens attraksjoner, vil gjerne støtte og påvirke prosjektet.

Jeg er kjent med at Lillehammer Museums venner i noen tid har sett på muligheten for å finne en gave fra venneforeningen og medlemmene til museet og byen i forbindelse med at det i 2027 vil være 200 år siden Lillehammer fikk kjøpstadsrettigheter og derved ble etablert som by.

Jeg anmoder Lillehammer Museums Venner om å ta initiativ til å etablere et prosjekt, en folkegave, som skal gi et hyggelig bidrag til realisering av denne kunsthallen Prosjektet må ha som mål å sikre deltakelse av og engasjement fra hele byens befolkning og virksomhet. Her må det arbeides for å få med alle, lokalt, regionalt og nasjonalt med deltakelse fra næringsliv, kulturinstitusjoner, aviser, turistvirksomheter og alle som har noe med byen å gjøre. Og ikke minst må alle vi innbyggerne som utgjør «vanlige folk» delta og bli engasjert! Det bør være i pakt med landets finansministers politikk om å se positivt på Statens vesentlige rolle som bidragsyter!

Tenk om vi den 7. august 2027, på 200 års bursdagen, kunne se at snoren ble klippet til en ny storstue i byen. Jeg utfordrer Lillehammer Museums Venner til å lansere prosjektet for fullt på sin 90 års dag, 8. april 2022!

Vi som er glade i byen og museene står klare til å hjelpe til!

Svend Strand, Lillehammer, tidligere styreleder Lillehammer Museums Venner