Et godt offentlig helsetilbud krever hele laget. Sykepleiere har fått fortjent ros for sin innsats i sykehus, sykehjem og demensomsorgen, men det har også skapt et inntrykk av at de står helt alene med å gi innbyggerne gode helsetilbud. Dette er ikke tilfellet.

Både helsefagarbeidere, renholdere, portører, helsesekretærer, ambulansearbeidere, kontoransatte og mange andre har gjort en felles innsats. De siste to årene har vi mer enn noen gang sett at vi er avhengige av lagarbeid i dette landet, også i offentlig sektor. Fagforbundet Innlandet mener derfor at hele laget skal ha lønnstillegg i lønnsoppgjøret til våren, både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede.

I Kommune-Norge vil vi få en stor mangel på helsepersonell. Om vi skal møte behovene til en aldrende befolkning, må vi rekruttere og utdanne flere, dette gjelder også for Innlandet. Flere må få hele og faste stillinger. I tillegg må de som i dag jobber i helsetjenestene våre gis muligheten til å formalisere sin kompetanse, ta et fagbrev og få videre utdanning og kurs i å utføre de arbeidsoppgavene som skal utføres. Oppgavene må fordeles bedre fordi god velferd er lagarbeid.

Fagforbundet Innlandet vil ha ei rettferdig lønnsutvikling. Våre medlemmers viktigste sak er ulikhet, og derfor tar vi kampen mot økte lønnsforskjeller.

Det er ingen tvil om at vi står foran et krevende lønnsoppgjør til våren. Økte renter, skyhøye strømpriser og voldsomme krav fra ulike høyskolegrupper gir også varsler om et vanskelig oppgjør i offentlig sektor. For Fagforbundet Innlandet er det viktig at vi ser hele laget og at alle får en rettferdig lønnsøkning.

Else Karin Jakobsen, yrkesseksjonsleder helse og sosial, Fagforbundet Innlandet