Er lederskapet i Sykehuset Innlandet for dårlig? Spørsmålet kan med rette stilles etter foretakets styremøte sist uke. Det ledende spørsmålet kan med stor sannsynlighet også besvares med et ja.

Det er driftssituasjonen ved Granheim lungesykehus og sykehuset i Lillehammer som har trigget styret. Styremedlem Ivar Gladhaug, selv kirurg og professor i Oslo, opprinnelig fra Hamar, uttrykte det slik: «Dersom ambisjonene er et tilbud i en annen liga enn det vi skal ha, så må vi våge å si det», sa Gladhaug.

Hvorpå styremedlem Ove Talsnes like naturlig spurte om pasienter i Lillehammer får et bedre tilbud enn ved andre sykehus.

Den gordiske knuten for sykehusstyret viser seg når adm.dir. Alice Beathe Andersgaard bedyrer at tilbudet i Lillehammer er svært bra, men at det ikke er dårligere ved andre sykehus. For sikkerhets skyld helgarderer hun og erkjenner at ledelsen i helseforetaket lenge har kjent til den ulike ressursbruken uten at man har lyktes å endre kurs.

Nå får vi innblikk i et sykehussystem sitt dilemma

Så vet vi med andre ord at pasienter ved Granheim og Lillehammer får et utmerket tilbud. Det er trolig for godt og bør senkes. Samtidig er ikke kvaliteten dårligere ved andre sykehus i helseforetaket enn det Granheim og Lillehammer praktiserer.

Stikk den. Det er positivt at styret legger press på sin administrasjon. Det er det et styre selvsagt også skal gjøre. GD har tidligere omtalt situasjonen i helseforetaket som en mulig skandale, ettersom styret over år repeterer og repeterer budskap, uten at det får konsekvenser.

Selvsagt vil kutt få konsekvenser. Det ønsker styret. Det kvier lederne seg for å iverksette. Tida er inne for at pasientorganisasjoner og pasienter ved alle sykehus nøye bør følge med på hva slags faglige kutt som skal gi godt nok sykehustilbud. Nå får vi et innblikk i et sykehussystem sitt dilemma.

Sykehusstyret krever raskere innsparinger. Nye kuttforslag for minst 22 millioner kroner på Lillehammer