Pesten sprer seg. Det gjør ikke bruken av munnbind i vårt distrikt. I Øyer og på Tretten ser jeg at anslagsvis en av ti har maske på når de går rundt blant oss og fyller i handlevogna. Av de ansatte, som betjener kassa og fyller på varer, er det enda færre.

I områder som ligger litt foran oss i løypa, bruker nå nesten alle munnbind - både de foran og bak skranken. Vi får tru at dette er veloverveid - verden over - og at det er et viktig mottiltak mot koronaen - i alle varianter. Jeg hører at flere og flere butikker i Drammen,Oslo , osv. setter opp plakater ved inngangen om at det er adgang bare for kunder med munnbind. Bør ikke vi, som jevnlig får besøk av hyttefolka våre, gjøre det samme - jo før, jo heller?

Om betjeningen i butikker o.l. får godkjenning for ikke å beskytte seg sjøl og andre ved å jobbe med munnbind en lang arbeidsdag, så må vi kunder tåle å bli oppfordra/pålagt å bære maske den halvtimen vi stimler sammen i butikken, på bensinstasjonen, o.l.

Alv Lillelien, Tretten