For fem måneder siden skulle det være oppstart, men ennå er det ingen produksjon på fabrikken

Fem måneder etter forventet oppstart er det fortsatt ingen produksjon ved fabrikken til selskapet Zymtech Life Science as på Lesja.