Stadig flere eldre får i seg for lite næring eller står i fare for å bli underernært i løpet av kort tid. Det viser en rapport fra Helsedirektoratet. Det er store forskjeller mellom fylkene, og det er store forskjeller innad i fylkene.

Eldre pasienter som bor på Helsehuset på Lillehammer, har langt større risiko for underernæring enn landsgjennomsnittet. Det viser kartleggingen. Helsehuset sin ledelse stusser over funnene. Årlig kartlegger en lege forholdene for beboerne. I en ny brukerundersøkelse, blant dem som er friske nok til å svare, kom det både positive og negative tilbakemeldinger på maten. Noen pekte på at den ikke var varm nok, eller at det manglet krydder eller salt.

Mat som eldre har lyst til å spise, gir både økonomiske og helsemessige gevinster for samfunnet. Samtidig bedrer det livskvaliteten for beboerne. Hvor vanskelig kan det være å lage god mat til de eldre?

Sist vår lanserte regjeringen en ny nasjonal ernæringsstrategi for sykehjem og hjemmetjeneste, hvor et av målene er å tilpasse mer etter den enkeltes behov. Med trang kommuneøkonomi, nedskjæringer og færre ansatte, står de kommunal sykehjemmenes hverdag i grell kontrast til regjeringens mål.

De ansatte skal hjelpe pasienter som er sykere enn de var for fem år siden. Pasienter som tidligere ville ligget i en seng på et sykehus, sendes i dag på sykehjem. Beboere med mange sammensatte sykdommer og daglig ubehag har ikke nødvendigvis den beste matlysten. Dette påvirker også undersøkelser om hvor mye næring pasientene får i seg.

De eldre blir flere, og behovet for smaks- og næringsrik mat vil ikke bli mindre. Kommuner kan etterlyse mer penger fra staten, men de må også selv finne løsninger på hvordan beboerne kan få mer ut av hver bit.