I romjulen spurte Terje Rønning når det gikk galt i E6-prosessen. Han forteller godt om den lokale prosessen som ble avsluttet i 2021, men kommer aldri frem til svaret på spørsmålet.

Prosessen har utvilsomt sporet av når Miljødirektoratet opphever tillatelsen til bygging rett før byggestart. Vedtaket fra Miljødirektoratet beskriver ganske tydelig når og hvordan avsporingen skjedde. Det gir også svaret på hvordan saken kan komme videre. Den videre prosessen må vise hvor alvorlig avsporingen er.

Det kan bare gis dispensasjon fra verneforskriften til tiltak som er nødvendige for prosjekter som utgjør en vesentlig samfunnsinteresse. Dette er to kriterier for å kunne bygge veien, og direktoratet sier at ingen av dem lenger er oppfylt.

De mener at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 skapte stor usikkerhet om tiltaket i sin nåværende form er nødvendig. I budsjettet skriver regjeringen at de vil vurdere om det skal legges til grunn helt andre vegstandarder og løsninger, blant annet på E6 fra Biri til Øyer. Dette skriver de rett før byggestart og etter at det er brukt en drøy milliard på forberedelse og detaljplanlegging. Vi var mange som påpekte før jul at dette satte hele prosjektet i stor fare. Nå sier direktoratet i praksis at regjeringen må gjøre de utredningene de har tenkt å gjøre før de kan si at det er ferdig utredet om tiltaket er nødvendig. De har utvilsomt et ganske godt poeng – selv om de kunne fått frem poenget på en mer konstruktiv måte.

Problemet er at ingen helt vet hva regjeringen har ment i budsjettet. Direktoratet skriver at det er usikkert om forutsetningene er endret. Nye Veier vet tydeligvis ikke hva de eventuelt skal utrede på nytt. Regjeringen gjentar i samme budsjett at byggingen skal starte som planlagt i 2023, så det kan ikke være store endringer de åpner for. Det er helt avgjørende at regjeringen nå avklarer hva det er de har ment å vurdere eller utrede på denne vegstrekningen. Så må det gis klare instrukser om å gjennomføre dette arbeidet umiddelbart. Vi må jo kunne forvente at regjeringen har en konkret plan når de i desember varslet nye utredninger.

Miljødirektoratet legger også til grunn at ny E6 ikke lenger skal regnes som en vesentlig samfunnsinteresse. Dette står som kjent i sterk kontrast til Høyres og Solberg-regjeringens politikk. Hvis det stemmer, vil det være en radikal politikkendring fra Støre-regjeringen – kanskje en av de største omleggingene av norsk distrikts- og næringspolitikk noensinne.

E6 fra Biri til Øyer koster 15 mrd kroner og må gå gjennom et naturreservat, så det er en betydelig samfunnskostnad. Hvis veien ikke lenger er en vesentlig samfunnsinteresse, bør den selvsagt ikke bygges, og regelverket gjør at den heller ikke kan bygges. Det er vanskelig å være uenig med direktoratet i dette. Derfor er det ingen mening i å utrede noe annet før regjeringen har avklart om denne politikkendringen faktisk har funnet sted. Det bør jo være ganske enkelt for regjeringen å fortelle dette.

Det har snart gått en måned siden vedtaket. Ikke en eneste ansvarlig statsråd har gjort noe forsøk på å avklare hva de mener.

Hvis regjeringen kan bekrefte at den er enig med Høyre i at E6 er en vesentlig samfunnsinteresse, og de har en klar plan om å vurdere noen konkrete forbedringer på veien før byggestart, så er dette ganske udramatisk – da må de bare rydde opp i formalitetene de har rotet til.

For hver dag regjeringen er taus, styrkes imidlertid inntrykket av at rotet og avsporingen kan være langt mer alvorlig.

Hans Olav Sundfør, Lillehammer, ordførerkandidat for Høyre