Knut Skjeggestad lager sine kajakker *** Local Caption *** -
Torbjørn Olsen

For Knut (73) er det ikkje nok berre å padle kajakk. Han må lage dei óg

Knut Skjeggestad (73) lagar kajakk etter modell frå inuittane på Grønland
Publisert