For lite tid til pasienten

Mari Anna Nårstad tror det er mange som opplever at fastlegen har for lite tid til pasienten.

Mari Anna Nårstad tror det er mange som opplever at fastlegen har for lite tid til pasienten. Foto:

Av
DEL


leserinnleggI GD 4. juli kan man lese om Alv Strøm Eideviks uheldige episode med sin fastlege. Jeg tror dessverre ikke at dette er et enkeltstående tilfelle. Det er nok mange som i enkelte tilfeller føler at legen har for liten tid til å lytte til hva pasienten forteller om sine symptomer, og ikke velger å sende pasientene til utredning ved sykehus for nærmere undersøkelse.

I utgangspunktet vil jeg tro at det nok ofte er eldre personer som ikke tør å si ifra til legen, der pasienten selv føler at ting har endret seg i sykdomsbildet og ønsker eksempelvis å bli henvist til CT eller MR, og en spesialist på gjeldende område. At man er 82 år betyr naturligvis ikke at det nødvendigvis er aldersrelaterte plager.

Eldre pasienter har vokst opp med at man skal ha respekt for mennesker innenfor høystatusyrker, det være seg leger, prester eller andre. Når det er sagt, så finnes det også yngre mennesker som ikke tør å si ifra og sier ja takk og amen til legen, og med det godtar legens konklusjon og behandling. Om legen til Strøm Eidevik hadde lyttet bedre til sin pasient, vil jeg tro det hadde spart pasienten for unødige plager og mange legebesøk. Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å gå fra legekontoret med en følelse av at man blir sett på som hypokonder, og ikke bli tatt på alvor.

Det er nå en gang slik at flere pasienter kan ha sammensatte sykdommer og plager. Derfor er det ekstra viktig at legen lytter til pasienten og sender til undersøkelse, heller en gang for mye enn en gang for lite.

Når det gjelder fastleger og antall pasienter pr. dag, kan det nok være at enkelte leger setter av for liten tid til pasientene. Når det gjelder henvisninger til spesialister/sykehus lurer jeg litt på om legene også er satt under sparekniven fra høyere hold, siden man ved henvisninger til spesialister og eventuelt sykehusopphold koster samfunnet mye penger. Slik skal det absolutt ikke være. Det er også viktig at lege og pasient opparbeider ett gjensidig tillitsforhold der åpenhet er en viktig faktor.

Så får man ønske at det går bedre med Strøm Eidevik nå, og at han får den hjelp, omsorg og pleie han trenger.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags