Gå til sidens hovedinnhold

For lite til reiseliv

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står fortsatt midt i en alvorlig krisesituasjon og må gjøre alt vi kan for å sikre sunne bedrifter. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå har lagt frem et budsjett som sikrer langsiktig jobbskaping og klimaomstilling. Men det er ikke slik at dette budsjettet er noen fasit for hva som dukker opp neste år.

Jeg er likevel helt sikker på at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021. For det regjeringen blir målt på er om de legger frem et budsjett som sørger for at vi bevarer arbeidsplasser og bedrifter gjennom krisen, og som sikrer at vi også kan skape nye arbeidsplasser for fremtiden.

For Innlandet kom finansminister Jan Tore Sanner med flere gode nyheter da han la fram forslaget til nasjonalbudsjett for 2021 onsdag. Ikke minst det jeg vil hevde er en lagseier for vei og bane. Her vil jeg trekke fram rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren-Lygnebakken. Regjeringen foreslår penger både til planarbeid og mulig anleggsstart i 2021. Veien kan muligens åpnes for trafikk i 2024. Når jeg snakker om en lagseier er det fordi at hele Innlandet har stått bak en felles prioritering av RV4.

Det settes også av 2,1 mrd. kr. til Dovrebanen. 1,5 mrd. skal brukes på Eidsvollprosjektet som er under bygging. De resterende 600 millionene brukes på strekningen Kleverud-Sørli-strekningen - som da får byggestart neste år. Men nå må fokus rettes videre mot Lillehammer 2034. Her er budskapet at det handler om frekvens, det vil si to tog i timen og ikke antall spor.

Den digitale satsingen er også avgjørende for folk flest og næringslivet i Innlandet. Vi er derfor ikke mer enn delvis fornøyd med at regjeringen ønsker å bevilge 264 mill. til bredbånd, noe som vil kunne gi ytterligere 15 000 husstander i distriktene høyhastighets bredbånd. Men vi kan ikke kalle oss for helt fornøyd før bredbåndsstøtte fremover blir på minimum årets nivå; 400 mill. Det er viktig for å holde aktiviteten oppe ute i kommunene, utjevne dekningsforskjellene i Innlandskommunene og bygge den digitale grunnmuren.

Men regjeringen har også en del å gå på når det gjelder en del andre områder som er sentrale for Innlandet. Ikke minst handler det om grensehandelen. I dag må produsentene betale 3,63 kr. i sukkeravgift per liter brus. Regjeringen foreslår å redusere sukkeravgiften med 30 prosent; til 2,54 kr. for sukkerfri brus fra 1. juli neste år. Det er bra at det blir en avgiftsreduksjon, men lavere avgifter på lettbrus monner likevel ikke for å bremse grensehandelen. Her må det hardere lut til; som harmonisering av avgiftsnivået mellom Norge og Sverige.

Når det gjelder skatt på arbeidende kapital (aksjer, maskiner og næringsbygg), er det bra at denne foreslås redusert. Men den bør tas helt bort! Når bedriftene i Innlandet skal komme seg gjennom krisen trenger de at pengene blir i bedriftene, og ikke går bort i skatt; en særnorsk skatt som ikke tar hensyn til om bedriften går med over- eller underskudd. Vi må sikre lokalt, private eierskap.

Innlandet er en stor reiselivsregion, og svært mange arbeidsplasser er knyttet opp til denne næringen. Regjeringen viderefører en liten kompensasjon for reiselivet i statsbudsjettet for 2021, men summen som er satt av til omstilling og kompensasjon er på 680 mill., er langt lavere enn de 1,5 mrd. som ble satt av til reiselivet de siste fire måneder i år. Regjeringen dobler også reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent, noe som kan få store og negative konsekvenser for en bransje som allerede sliter med blodsmak i munnen. Her håper vi at Stortinget korrigerer regjeringen slik at aktivitet og arbeidsplasser ikke går tapt.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet