Gå til sidens hovedinnhold

 For mye eller feil energi?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Amund Hagen Kristiansen har skrevet kronikk med store ord, som prosjektleder for gruppe som kalles Klimapartnere Innlandet. Det er uklart hva denne gruppen står for, men det synes som den prøver å bli enda grønnere enn det grønneste politiske partiet!

Med uttrykket «karbonfangenskap» i overskriften er det klart at denne gruppen har ned-kutting av CO2-utslippene som første prioritet; men det er uklart om de vil nøye seg med omlegging fra fossil til annen energi, eller vil kreve at hele samfunnet legges om til temmelig lavt energiforbruk.

Kullfyrte kraftverk er utslipps-verstinger, i gamle industriland som Tyskland så vel som i nye industriland som India. Vi kan ikke nekte tyskerne å fase ut kjernekraften, selv om de da må supplere sol- og vindkraften med å fyre opp flere kullkraftverk. Vi kan legge flere sjøkabler til Tyskland, og bidra med mer vannkraft som «back up» til stor og temmelig ujevn produksjon av sol- og vindkraft der.

Bør vi også eksportere enda mye mer naturgass til Tyskland, i grov ny rørledning fra Albatross- og Askeladden-feltene på Tromsø-flaket, langs grensen mellom Finland og Sverige, og i Bottenvika og Østersjøen videre sørover til Tyskland? Storparten av slik rørledning vil ligge i «utland», så den kan finansieres av Statens pensjonsfond utland. Med mye naturgass fra nevnte felt, kan tyskerne skrote sitt siste kullkraftverk mange år tidligere enn forutsatt hittil!

Kan vi begrense CO2-utslippene også i fjerne nye industriland som India på noen måte? India – så vel som Tyskland – vil trenge mye vannkraft som «back up» til stor og temmelig ujevn produksjon av sol- og vindkraft. Noe av den vannkraften kan komme fra det fattige fjell-landet Nepal, der kraftutbygging kan finansieres av Statens pensjonsfond utland.

Det må understrekes at utslippskutt har nøyaktig den samme verdien i hele verden, og at rike land som Norge må hjelpe relativt fattige land som India og Nepal, så det ikke blir kullbasert industri der som i Kina! Vi har tjent oss rike – som nasjon – med olje- og gassutvinning. Da må det være riktig å investere mye av oljefonds-midlene i ikke-fossil energiforsyning i og til land som Nepal og India!

Det er mye overforbruk av energi i USA og noen andre rike land; men også mye «underforbruk» av energi i mange fattige land. Globalt sett er det neppe overforbruk av energi; men det brukes feil energi, og noen bruker urimelig mye energi til bl. a. flyturer!

Jo Heringstad, Ås