Varme hender blir vonde hender. Sykefraværet blant helse- og omsorgsarbeidere i hjemmetjenesten er nesten dobbelt så høyt som snittet på landsbasis. Arbeidstakere i omsorgstjenestens førstelinje jobber på et felt hvor behovet for mer arbeidskraft øker med forgubbingen av landet. Det er vanskelig å rekruttere nok unge inn i yrkene, og det som møter de som velger disse yrkene er altså et blodslit som går på helsen løs.

Sykefravær over 16 dager er på 7,7 prosent for disse arbeidstakerne, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Ifølge det samme instituttet, er Hjemmetjenesten den arbeidsplassen i Norge hvor leger skriver ut mest langtidssykmelding, melder NRK. Det handler om psykisk utmattelse, søvnvansker, muskel- og skjelettplager.

Dette er krise for alle som opplever hvordan det de skal leve av ikke blir til å leve med, som kjenner hvordan smerter og andre plager gir tapt livskvalitet, og som kanskje ramler helt ut av arbeidslivet så altfor tidlig fordi plagene ikke er til å holde ut.

Men dette er også krise for en sterkt voksende gruppe som både lever lenger, og som går inn i en alderdom som for mange betyr avhengighet av andre generelt, og av offentlige helse- og omsorgstjenester spesielt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har forsket på dette. De beskriver arbeidstakeres hverdag som preget av høye emosjonelle krav og rollekonflikt, og arbeidstakere som møtes av krav som ikke lar seg forene. Dette er arbeidstakere som har gått inn i sine yrker med klare oppfatninger om hva disse velferdstjenestene skal og bør være, og som opplever en presset hverdag der oppdragsgiver ikke gir dem de rammer og muligheter de trenger for helt og fullt å kunne gjøre den jobben de egentlig ønsker, og som de ser at brukerne trenger.