Gå til sidens hovedinnhold

For storslåtte planer?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Undertegnede husker 50-åra, med flere oppslag i Gudbrandsdølen om planlagt jernbane-forbindelse fra Gjøvik til Hovemoen nord for Lillehammer. Da var NSB så ulønnsom statsbedrift at rikspolitikerne var lite villige til å investere i nye jernbane-strekninger. Det ble omsider en slags løsning: Moderne riksveg fra Gjøvik til Vignes ved Lillehammer, i stedet for den bygdevegen som var der før, og i stedet for jernbane.

Erik Ødegaard var idérik sivilingeniør: Hans «kongstanke» var å bygge bru over Mjøsa, enten like nord for Gjøvik eller ved Moelv. Begge disse alternativene ville blitt for dyre som «tverrforbindelse»; men det var også behov for ny forbindelse «på langs», utenom byen Lillehammer og til dels kupert landskap mellom Lillehammer og Moelv. Dermed ble det både trafikk-grunnlag og økonomisk grunnlag for den Mjøsbrua som ble bygd, og som ble nedbetalt med bompenger.

Én historisk mulighet ble skuslet bort, da Mjøsbrua ble bygd uten jernbanespor for forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv stasjon, inne i bærekonstruksjon under kjørebane for biler. En historisk mulighet til vil skusles bort, hvis og når ny Mjøsbru bygges som nå planlagt, uten jernbanespor. Dette skjer vel fordi de som planlegger jernbaner på Østlandet er 100% opptatte med «sitt» intercityprosjekt, og ikke «ser» at det også er en by som heter Gjøvik, og en jernbane som kalles Gjøvikbanen.

Undertegnede har sett mange storslåtte planer, særlig etter at Norge ble rikt oljeland: Langt sør i Stange kommune er det planlagt dobbeltspor på lang bru over Tangenbukta som går inn fra Mjøsa, for å gjøre jernbanen og kjøretiden mellom Hamar og Oslo henholdsvis ca. 2 km og ca. ett minutt kortere enn med spor langs østsiden av den bukta, som nå. (Moderne tog har vel ca. 120 km/time som kjørefart?) Med slike valg blir dobbeltsporet langs østsiden av Mjøsa – og gjennom byen Hamar – så dyrt at det aldri vil nå fram til Lillehammer! Brumunddal er den fjerde Mjøsbyen, og blir vel varig endestasjon for dobbeltspor med stor togtrafikk!

Bjørn Kristiansen er «rød» politiker, og krever at det skal bygges dobbeltspor helt til Lillehammer. Dels for å redusere kjøretiden for persontog mellom Oslo og Trondheim – som nå er 6 timer og 45 minutter, så tog kan bli konkurransedyktig i forhold til fly. Hvis dette er hensikten, så må tog med høy hastighet ta av fra Dovrebanen ved Tangen sør for Hamar, og kjøre gjennom Østerdalen og Kvikne. Altså på nye banestrekninger sørøst for Hamar og gjennom Kvikne. Dette fordi det er lett terreng for tog der, sammenlignet med Ringsaker, Gudbrandsdalen, Dovrefjell, og særlig den til dels trange Drivdalen!

Jo Heringstad, Ås