Gå til sidens hovedinnhold

For syk for fastlegen, for frisk for spesialisthelsetjenesten

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aldri har vi snakket mer om psykiske helseproblemer. Livsmestring skal inn som tverrfaglig tema i skolen fra neste år. Psykiske helseproblemer er overalt i populærkultur og ikke minst i sosiale medier. Kjente personer står frem og forteller om sine tilbakelagte livskriser. I det hele tatt kan det se ut til at samfunnet vårt knytter mindre skam til psykiske helseproblemer enn tidligere. Heldigvis.

Pasient- og brukerombudene i Norge mottar daglig henvendelser fra noen som ønsker hjelp, men som ikke får det eller som opplever at den hjelpen som tilbys ikke passer.

For de fleste begynner det med at de oppsøker fastlegen sin. En god del får nødvendig hjelp der, men mange henvises videre til spesialisthelsetjenesten når fastlegen ser at den hjelpen som gis ikke er tilstrekkelig.

Når fastlegen ikke ser seg i stand til å gi den hjelpen som trengs, er det krevende å få avslag fra spesialisthelsetjenesten. Et avslag som kan se slik ut: "Henvisningen er vurdert. Ut fra opplysningene vi har fått, er det ikke behov for undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi har vurdert dine behov for helsehjelp til best å bli ivaretatt av fastlegen eller andre deler av primærhelsetjenesten."

Avslaget kan være riktig. Det kan skyldes at fastlegen ikke har tilstrekkelig oversikt over de ulike tilbudene kommunen har eller manglende behandlingskapasitet. Det kan selvfølgelig også være at behandling i spesialisthelsetjenesten ikke er det rette.

Men, for pasienten er ikke dette lett å forstå. Heller ikke for pasientens pårørende. For syk for fastlegen, men for frisk for spesialisthelsetjenesten. Opplevelsen gir uttrykket "å falle mellom to stoler" innhold.

Vi må kunne forvente nødvendig samhandling mellom de som skal gi behandling i helse- og omsorgstjenesten. De må kunne snakke sammen og finne ut hvordan den enkelte kan hjelpes. "Dette er ikke mitt bord" er en fallitterklæring overfor alle som sliter med psykiske helseproblemer.

De som opplever at det er vanskelig å få hjelp, bør klage. Pasient- og brukerombudet kan bistå med formulering og formidling av klage, si fra om urett og svikt og foreslå forbedringer. Det er bare å ta kontakt med oss.

Tom Østhagen, pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland