Vi er vant til å reise i flere timer for å komme til den avtalte timen på sykehuset. Kanskje bare for en prat. Det er tungvint, men samtidig betryggende å møte fagpersoner ansikt til ansikt.

I framtida skal det bli færre turer til sykehuset. Helseminister Bent Høie (H) ga klar beskjed i sin tale til sykehusene landet over i sin sykehustale torsdag; flere pasientmøter skal tas over telefon eller video.

Sykehus har i flere år jobbet med å legge om til en mer digitalt drift. Koronautbruddet tvang brått fram en ny måte å jobbe på. Ansatte hos sykehusene har erfart at det er mulig å hjelpe folk som sliter med både kroppslige og psykiske plager over telefon.

For noen pasienter vil det være en lettelse å slippe nok et besøk hos sykehuset, eller å måtte å reise langt. For andre vil det være enklere å fortelle om plager fra et kjent miljø hjemme. Pasienter som derimot trenger den menneskelige kontakten, vil gå en fattigere tid i møte.

Sykehuset Innlandet er allerede i gang med et større digitaliseringsarbeid. I tiden som kommer vil de sykehus som evner å ta i bruk ny diagnostikk og behandlingsmetoder få et fortrinn.

Sykehusene må sikre at oppfølgingen blir minst like god

I dag sliter mange sykehus med dårlig økonomi. Sykehusene taper penger dersom antall kontroller ved sykehusene går ned. Dette ønsker helseministeren å endre på. Blant annet skal norske leger få mulighet til å få refusjon for konsultasjoner og oppfølging som skjer via Skype eller andre digitale verktøy på lik linje som ved fysisk oppmøte. Det er bra.

For at kontroller via telefon eller video skal gi samme trygghet som et fysisk møte, må sykehusene sikre at oppfølgingen blir minst like god. Selv om digitaliseringen gjør sykehusene mer effektive, ventetiden går ned og pasientene sparer reisetid, må behandlingen pasientene får kjennes like trygg. Behandlingen må ikke bli lettvint. Da vil digitaliseringen være å spare seg til fant.