Forbered deg på vårflom – sjekk vannstanden i distriktet her

Vinteren 2020 har vært en av de mest snørike på 60 år, og derfor forventes det storflom flere steder.