Tjenestetilbudet på førerprøve på MC og hallkontroll skal legges ned på Lillehammer. Allerede i 2012 ønsket SVV å legge ned det flotte tilbudet på Lillehammer, men pga. en saksbehandlingsfeil klarte Frp den gang å stoppe dette.
Antall oppkjøringer på trafikkstasjonen er for få, ifølge rapporten fra Capgemini. Tallene i rapporten er fra 2017, og viser 67 oppkjøringer på Lillehammer. Tallene har økt betraktelig siden 2017, og gjennomsnittlig antall oppkjøringer pr. år ligger nå på ca. 100.

Disse tallene har vi fått etter henvendelse til de trafikkskolene på Lillehammer som tilbyr opplæring på MC. I 2018 ble det gjennomført 79 oppkjøringer, i 2019 ble det foretatt 109 oppkjøringer. Så langt i 2020 58 oppkjøringer, med en prognose på 120 i løpet av året. Dette til tross for Covid-19, og problemer med å få tatt teori prøven pga. stengt trafikkstasjon langt utover andre servicetilbud. Dette er samlet tall for lett og ung MC (kl. A1, A2 og A).

I rapporten fra Capgemini kan man ikke finne vurderinger som sier noe om kapasiteten til Gjøvik trafikkstasjon når det gjelder å kunne ta imot oppkjøring fra Fagernes, Elverum, Hamar og Lillehammer. Vi vet at det pr. dags dato er lang ventetid for oppkjøring på Gjøvik. Lillehammer leier på lik linje med mange av landets trafikkstasjoner kjøregård, slik at dette argumentet i rapporten kan også tilbakevises. Kjøregården som benyttes på Lillehammer, er både trafikkskolene og elevene godt fornøyd med.

Nedleggelse av lokale tilbud påfører publikum større kostnader. Det er publikum som må ta regninga for effektivisering i SVV. Ja, det er faktisk slik at de samlede besparelsene som opplyses i rapporten – de såkalte effektene – er under halvparten av de merkostnadene Autoriserte trafikkskolers landsforbund har beregnet påføres brukerne. Dette er kostnader for transport til og fra oppkjøringssted, kostnad ekstra timer for kjørelærer, kostnad for anskaffelse av henger for MC, kostnad tapt arbeidsfortjeneste til den som kjører opp mm.

I tillegg forringer dette tilbudet for dem som ønsker å ta lappen på MC, da kjørelærerne må bruke mer tid den dagen det er oppkjøring. Dette kan igjen føre til konkurransevridning blant kjøreskolene, det kan også føre til konkurransevridning i forhold til hvilke regioner/byer som selger MC. Her kan man faktisk se at innsparinger i Statens vegvesen sørger for at privat næringsliv går dukken, og det blir mindre skattekroner i kommunekassene.

Som begrunnelse for forslagene i områdegjennomgangen gjøres det til et vesentlig poeng at samfunnet har endret seg, og at mange tjenester i dag ikke krever fysisk oppmøte på en trafikkstasjon. Dette er korrekt, men hjelper lite for de tjenestene som krever oppmøte. De førerkortklasser som rammes ekstra hardt med betydelig færre tjenestesteder og økt reisevei, er MC og tungbil. Og dette er førerkortklasser vi kan forvente øker fremover. I bymessige områder forventer vi at stadig flere velger å ta førerkort på MC for å unngå bilkøer og bompenger, noe som blant annet regjeringen legger opp til med sine forslag til forenklinger i kravene for førerkort på MC.

Kan man tenke annerledes? Er dette et servicetilbud som bør være nær folket? Kan man opprettholde tilbudet, men begrense antall dager? Kan sensor rullere mellom trafikkstasjonene i stedet for å belaste «kundene» med lang kjørevei og fordyrende førerkort. En slik rullerende ordning som opprettholder tjenestetilbudet vil være «På veg for et bedre samfunn», som er Vegvesenet sin visjon.
Lokalt forankret trafikkstasjon forbedrer trafikksikkerheten, er mer miljøvennlig og sørger for at prisen for å ta førerkort forblir for folk flest.

Lillehammer Frp fortsetter kampen for at servicetilbudet opprettholdes, slik at man fortsatt kan kjøre opp på MC i en eller annen form på Lillehammer. Vi mener at en by på Lillehammers størrelse bør kunne klare å forsvare en slik trafikkstasjon.


Wenche Haug Almestrand, Lillehammer, fylkestingsrepr. (Frp)

Snart må motorsykkelentusiaster som Egil (16) kjøre opp i Gjøvik: – Jeg hadde ikke tatt lappen om jeg måtte reise så langt

Rekordsalg på MC i år: – Nedleggingen vil ødelegge for mange fremover

Trafikkskoler reagerer på at trafikkstasjonen stenger – Christin (18) må vente i over to måneder