Jeg takker for alle innlegg og all interesse forE6 og Lågendeltaet. Nå sist om erstatningsarealer for fugl i NRK. Flott!

Jeg er ikke ornitolog, men kan vel beskrives som litt over snittet interessert i fugl. Og fugl som en del av en helhet, en del av våre biotoper og som en del av «livet på jorda». Men det er det «flere» som er!

Det er svært viktig nå at diskusjonen om E6 gjennom deltaet ikke blir en debatt med trafikk og fugl som hovedtema. Den er viktig nok den, men biotopen Lågendeltaet er så mye mer, så mye mer som vi ikke vet. Det kan være at fuglen aksepterer enda ei bru, og hekker og flyr som før. Det kan være at fisken svømmer andre veier og legger rogna i ei anna grop. Det kan være at det går bra.

Det vi ikke vet nok om, er påvirkning på fuglens og fiskens matfat; insekter, planter og helhet. Jeg respekterer ornitologenes kartlegging av hvor fuglen oppholder seg, og jeg tror det er god oversikt over hvor fiskens gytegang.

Det jeg tror (og nesten vet) er at det ikke er nok kunnskap om biotopens helhet; hva betyr et nytt inngrep for helheten? Hvordan vil dette påvirke den verna biotopen?

Det er i denne sammenhengen at jeg er redd for fokuset på fugl, og delvis fisk. Hva med deres livsgrunnlag? Innsekter og planter. Hvis vi beveger oss til Nord-Atlanteren, vet vi at livet her vil kollapse uten en liten skapning som hoppekrepsen. Truet, men livsviktig som matfat. Kan det være lignende forhold i deltaet? Jeg tror det!

Livet i deltaet er sammensatt og vi vet blant annet at krøkla er viktig, nesten som hoppekrepsen i Atlanteren. Uten den vil også annen fisk forsvinne, deriblant ørreten. Kan vi si noe lignende om insekter?

Jeg har kontaktet en av våre fremste eksperter på insekter i Norge med spørsmål om hva et slik inngrep kan bety. Svaret er at dette vet vi for lite om, noe som er årsaken til at dette innlegget er preget av mange spørsmål. Velger vi nok en gang og overse føre-var prinsippet?

Til slutt: jeg har vokst opp ved en tett trafikkert riksvei i et område med mye mygg. Men langs veien var støyen det mest plagsomme, for der trivdes ikke myggen!

Svend Oppegård, Fåberg