Skal noen barn få de beste vaksinene fordi foreldrene har kunnskap og penger nok, mens andre barn må ta til takke med det helsemyndighetene velger?

Norsk helsevesen har tatt et valg for landets jenter. Når de er 12 år ,tilbys de HVP-vaksinen Cervarix. Det foreldre derimot ikke blir informert om, er at det finnes en alternativ vaksine. En vaksine som også beskytter mot kjønnsvorter, men som koster noe mer.

I Sverige og Danmark får jenter vaksinen Gardasil9. I Norge har legeforeldre tatt til orde for at denne vaksinen også burde vært standard her. Stortinget behandlet i mai et representantforslag fra SV og Ap om å gi Gardasil9 til alle landets jenter. Forslaget ble nedstemt av Høyre, Venstre og Frp. Helsemyndighetene mener Cervarix gir like god beskyttelse mot livmorhalskreft. At Gardasil9 også beskytter mot kjønnsvorter er ikke tungtveiende nok til at det veier opp for en høyere pris.

Mange foreldre kan føle seg lurt

Det er i ferd med å vokse fram et skille. 12-åringer som har foreldre med riktig kunnskap, erfaring, omgangskrets og nok penger, får en vaksine som beskytter mot mer. Helsevesenet må selfølgelig vurdere pris. Etiske dilemmaer er det mange av i helsevesenet. Kreftleger må fortelle pasienter at medisinene som kan gi de et lengre liv er tilgjengelige, men for dyre. Helsevesenet må velge.

Mange foreldre får i dag ikke muligheten til å velge. Helsevesenet gir kun opplysninger om det de tilbyr. Mange foreldre kan føle seg lurt. Tilliten til helsevesenet svekkes.

Den nye regjeringen får avgjøre om de vil fremme forslaget om endring på nytt. Foreldre som kjøper vaksine, må finne seg i å også betale for stikket selv. Men alle foreldre må få samme informasjon. Helsevesenet børvære mindre firkantet og mer rause med informasjonen som gis.