Forhandlinger i full gang med Trosholmen som ordfører

Onsdag ble det kjent at Arbeiderpartiet, SV, MDG, Kristelig Folkeparti og Venstre forhandler om en felles plattform om hvordan Lillehammer skal styres de fire kommende åra.