Dette betyr igjen endring i kjøremønsteret i sentrumsgatene. For siste gang i denne omgangen.

– Vi har blitt litt forsinket på grunn av at det var mer arbeid med kabler og ledninger i bakken enn forutsatt. I gamle bygater kan det være mye som ligger under bakken, som det er vanskelig å ha oversikt over på forhånd, sier byggeleder Anders Fosse Skjåk i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Tirsdag blir gata stengt ved Hardlandsvegen opplyser fylkeskommunen. Omkjøring vil som vanlig bli skiltet om Storgata fra Hardlandsvegen og Løkkegata. Det vil bli mulig å komme seg til og fra eiendommer, men med noen ulemper og redusert framkommelighet i resten av anleggsperioden.

– Fra neste uke begynner entreprenøren med omfattende graving i krysset med Nordre gate. Entreprenøren skal sette ned flere kummer midt i krysset. I tillegg skal anleggsarbeiderne legge ned nye vann- og avløpsledninger i begge retninger i Nordre gate. Derfor må vi stenge Fåberggata nord for dette krysset, sier Fosse Skjåk.

Arbeidet er planlagt ferdig rundt 20. november.

I tillegg til utskift av gamle vann- og avløpsrør, skal gata også utbedres for at bussene skal komme lettere fram i trafikken.