Forskere etterlyser Lillehammer-myggen

NINA er nå i gang med å lete etter mygg og sviknott i Norge, men mangler prøver fra Lillehammer. Til dette trenger de hjelp fra folk flest.