Gå til sidens hovedinnhold

Forskning for deg, meg og lokal verdiskapning

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forskning kan virke fjernt og lite relevant i hverdagen, men sannheten er at det påvirker både deg og meg og våre hverdager mye. Alt fra plantene bonden dyrker på jordet som ender på matbordet i en eller annen form, til hvordan kjøretøy fungerer, til produksjon og arbeidsmåte i bedrifter er blitt utviklet gjennom prøving og feiling over tid. Når dette blir dokumentert og gjort systematisk og vitenskapelig, får vi forskning.

Hedmark og Oppland har til felles at vi henter lite forskningsmidler til vår del av landet. Hvordan kan vi endre denne trenden?

Regional forskning for å dekke regionale behov er en nøkkel. Vi har mange fortrinn og ressurser som bør bli videreutviklet for å møte en ny tid. For eksempel blir for mye tømmer fraktet ut av fylket. Samtidig blir aluminium fraktet til oss, omformet og sendt fra oss som verdifull eksportvare til verdensmarkedet.

Faktum er også at mange av de små og mellomstore bedriftene gjør sin egen hverdagsforskning i praksis ved hele tida å forbedre arbeidsmåten sin, men uten å hente inn ekstern finansiering eller kompetanse til forskning.

De regionale forskningsfondene skal bidra til lavere terskel for forskning som styrker regional innovasjon og utvikling. Fondene er viktige bidragsytere til å støtte opp under regionenes prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt forskningsinnsats. Erfaringene etter opprettelsen i 2010 viser at de regionale forskningsfondene har en viktig rekrutteringsoppgave, og mobiliserer både til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer på sikt.

I statsbudsjettet for 2019 ble det kutta i de regionale forskningsfondene og regionale utviklingsmidler, men vi håper 2020 blir året for satsing. Senterpartiet ser et stort potensial i regional innovasjon og utvikling, og ønsket å øke bevilgningen til regional forskning i 2019. Inn i det nye sammenslåtte Innlandet, må vi jobbe ekstra hardt for å sikre nærhet og verdiskapning i hele fylket. Vi må tro på at forskning er verdifullt for deg, meg og arbeidsplassene i våre regioner.

Forskningsklynger og næringsparker er knutepunkt der vi kan se det vi tenker på som hverdagslig i en større kontekst, og med vitenskapelige øyne. De regionale forskningsmidlene er langt mer lavterskel enn å henvende seg til forskningsrådet, og sikrer forskning i hele landet.

Ambisiøse mål for samfunnsutvikling og politikk gjør at vi må få kobla på flere næringer i arbeid med forskning og utvikling (FoU), spesielt når endringstakta går raskere og raskere. Kompetanse og folk er vår største verdi og mulighet til omstilling fra den oljebaserte økonomien. Her bør og skal Innlandet være viktig, og forskning skal bidra til å sette oss i posisjon til å ta plassen vi bør ta i det grønne skiftet.

En fylkeskommune med sterkere grep for næringsutvikling og næringsrettet forskning er en utløsende faktor. Oppgaver er foreslått flyttet fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene i Oppgavemeldingen. Dette kan bidra til flere verktøy i verktøykassa for forskning nærmere folk.

En helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet kan bidra til flere oppgaver som styrker fylkeskommunens rolle. Det er behov for å supplere nasjonale virkemidler med regionale virkemidler som tar høyde for at det er ulike behov og muligheter i regionene, særlig for mindre bedrifter.

Fylkeskommunene kjenner sitt nærmiljø best, og har ansvar for å mobilisere og kvalifisere lokale aktører til forskning. Nå bør vi spisse ørene, oppsøke fylkeskommunen og finne ut: Hvordan kan dette gagne meg og min virksomhet?

Regionale virkemidler er viktig for å fremme verdiskaping og regional utvikling i hele fylket, og bidrar også til å utløse ytterligere finansiering. Til syvende og sist skal forskning bidra til en enklere hverdag for deg og meg med bedre tjenester, produkter og livskvalitet – inkludert smartere verdiskapning og samfunnsutvikling.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant (Sp), Oppland