Forsøplingen langs vegene er statssubsidiert

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD