Striden sto om drift og vedlikehold av 492 kilometer med fylkesveger i kommunene Ringsaker, Lillehammer, Nordre Land, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron. Oppdragsgiver, Innlandet fylkeskommune, anslo verdien av anbudet til 227 mill. kroner, pluss merverdiavgift.

Hafjell Maskin AS leverte det rimeligste tilbudet, 188.773.000 kroner. Haverstads tilbud var på 65.000 kroner mer.

Gjorde om avgjørelsen

19. mai i fjor avviste oppdragsgiveren, altså fylkeskommunen, Hafjell Maskin fra konkurransen. Begrunnelsen var at det manglet dokumentasjon på at firmaet oppfylte kravet i anbudsinnbydelsen om at tilbyderne måtte ha «relevant erfaring».

Dette mente Hafjell Maskin var feil og påklaget beslutningen.

5. juni bestemte fylkeskommunen seg for å ta klagen til følge og i stedet godta det opprinnelige tilbudet fra firmaet.

Det var ikke Åge Haverstad enig i og klaget på vedtaket.

Tvisten har fått mye omtale på nettstedet Veier24.no.

Nok erfaring?

Spørsmålet har vært om Hafjell Maskin AS hadde tilstrekkelig erfaring til å være fullt ut kvalifisert for oppdraget. I anbudsinnbydelsen krevde nemlig fylkeskommunen at selskapene som skulle komme i betraktning måtte levere ei liste på mellom tre og fem større og relevante jobber de hadde hatt de siste fem åra.

I juni i fjor ble det bestemt å gi Hafjell Maskin AS oppdraget. Kort tid etter ble kontrakten signert.

– Skulle vært avvist

Fem måneder seinere mottok KOFA en klage fra Åge Haverstad AS. Der hevdet Vinstra-entreprenøren at fylkeskommunen hadde plikt til å avvise Hafjell Maskin fra konkurransen fordi punktet i konkurransegrunnlaget om vurdering av såkalt nyetablerte leverandører, ikke kunne gjelde for Hafjell Maskin.

Videre sto det i klagen at fylkeskommunen ikke kunne legge vekt på deler av dokumentasjonen i den første klagen fra øyerfirmaet fordi dette var opplysninger fylkeskommunen hadde fått etter at fristen for å komme med tilbud var ute.

Haverstad ba KOFA også om å uttale seg om det var grunnlag for å kreve erstatning.

– Brøt ikke regelverket

Motparten sto fast på at de hadde både lov og plikt til å omgjøre beslutningen om å avvise Hafjell Maskin. Dessuten hevdet fylkeskommunen at selskapet hadde solid og nok erfaring til å ta på seg vegvedlikeholdet, og at det tross alt er et firma med nesten 90 millioner kroner i årsomsetning.

Spørsmålet ble dermed om firmaet kunne dokumentere at det hadde nok kompetanse til å gjøre jobben på vegene. Konklusjonen ble at Haverstads klage ikke gir godt nok grunnlag for å konkluderer med at fylkeskommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Dropper ny klage

– Hva gjør dere nå som Klagenemnda for offentlige anskaffelser har sagt sitt og ikke tatt klagen til følge, daglig leder i Åge Haverstad AS, Janne Engebretsen Olsen?


– Vi tenker ikke å gå videre med saken. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier hun.

Daglig leder i Hafjell Maskin AS, Stig Plukkerud, sier at han og selskapet har ingen kommentar, da dette var en sak mellom Haverstad og Innlandet fylkeskommune.

– Klagerett er viktig

Seksjonssjef for drift i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim, er fornøyd med utfallet av saken. Han sier også at han er tilfreds med jobben fylkeskommunen har gjort.

– Hvordan har etterspillet vært for dere?

– Det er aldri moro når det ender opp i en klagesak. Sånt tar nemlig tid og ressurser. Samtidig er det fint å ha KOFA til å vurdere saker det reises tvil om. Bra vi har et system der det gis mulighet til å bringe saker inn for et uavhengig klageorgan og få disse behandlet der.

Vedlikeholdskontrakten for de nevnte fylkesvegene startet å gjelde 1. september 2020 og varer i flere år.