Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ifølge VG offentliggjort et sammendrag av rapporten, som viser at forfatningen til dagens beskyttelsestiltak ikke vil kunne beskytte befolkningen tilstrekkelig.

Lite fokus på dette

– Vi har vært i fredstid og hatt lite oppmerksomhet på denne typen beskyttelsestiltak. Med den endrede sikkerhetssituasjonen vi har nå, må vi igjen tenke på de klassiske beskyttelsestiltakene, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Tre tiltak i dag

I dag finnes det tre beskyttelsestiltak i Norge. Disse er varsling, evakuering og dekning (tilfluktsrom). Ifølge FFI-rapporten er dette den eneste troverdige beskyttelsen for sivilbefolkningen under en væpnet konflikt.