– Dommens resultat er et annet enn det denne side prosederte på, og det vil nå vurderes en anke, skriver advokat Nora Hallén i en e-post til GD.

Den 17 år gamle gutten ble gjort kjent med dommen i går, torsdag. Tingretten har dømt ham til 13 års forvaring, med åtte års minstetid. Forsvarer Nora Hallen la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.

Den tiltalte gutten har erkjent drapet, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk.

Nord-Gudbrandsdal tingrett mener 17-åringen har gjennomført et godt planlagt drap, og at offeret ikke var tilfeldig valgt. Retten mener det i denne saken er «tvingende nødvendig» at 17-åringen dømmes til forvaring og at det ikke finnes noen andre realistiske måter å ivareta samfunnsvernet.

Hallén mener dommen er ensidig.

– Retten utelater vurderinger av flere sentrale forhold fra bevisførselen. Jeg er videre uenig i premissene som leder til resultatet, skriver forsvareren.

De psykiatrisk sakkyndige i saken har konkludert med at 17-åringen var tilregnelig. Forsvareren har imidlertid argumentert med at de sakkyndige har vært i tvil om sin konklusjon.

Bistandsadvokaten: – Det går ikke an å føle lettelse rundt denne saken

Aktor: Vi er tilfreds med dommen

Vinstra-saken

31. oktober 2018 ble en 16 år gammel jente drept med kniv av en 17 år gammel gutt på Vinstra.

17-åringen har erkjent at han tok livet av jenta, men nekter straffskyld fordi han mener han var utilregnlig.

Den to uker lange rettssaken ble sluttført i Nord-Gudbrandsdal tingrett fredag 28. juni. Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, la ned påstand om forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år. Forsvarer Nora Hallén la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.

De psykiatrisk sakkyndige i saken har konkludert med at han var tilregnelig. Forsvareren har imidlertid argumentert med at de sakkyndige har vært i tvil om sin konklusjon.

Dom i saken falt 19. juli i 2019. Dommen ble anket.