Forsvarer omstridt husbygging på fjellet

Medlemmer i fjellkapellaget på Venabygdsfjellet mener det er uproblematisk at Åse Kari Lunde og Ola Isum bygger bolighus på nabotomta.