Forsvarer politiberedskapen i Gudbrandsdalen med responstidene: – Ministeren svarer ikke på spørsmålet

SVARER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland viser til at responstidene er innenfor kravet, når hun forsvarer politiberedskapen i Gudbrandsdalen.

SVARER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland viser til at responstidene er innenfor kravet, når hun forsvarer politiberedskapen i Gudbrandsdalen. Foto:

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland viser til at politiet i Gudbrandsdalen er innenfor kravet til responstider. – Hun svarer ikke på spørsmålet, sier fungerende stortingsrepresentant Aud Hove til GD.

DEL

Hove, som for tiden er vararepresentant for Senterpartiet på Stortinget, stilte to skriftlige spørsmål til Monica Mæland etter oppslagene i GD om politiberedskapen.

Hun er oppgitt over svarene.

– Justis- og beredskapsministeren slører til svaret. Istedenfor å si ja, vi har en utfordring og være åpen for forbedringer, blir det en overfladisk forsvarstale ut fra at statistikken er i orden. Ja, hun ignorerer det faktum at beredskapen ikke er god nok i distriktene. Det hjelper ikke befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen, sier Hove.

Generelt svar

Sp-politikeren fra Skjåk stilte spørsmål om justis- og beredskapsministeren mener det er greit at de som bor i Nord-Gudbrandsdal i større og større grad kan risikere å måtte vente over en time på hjelp fra politiet. Hun spurte også om ministeren mener det er greit at politiet ikke trenger å gjennomføre reelle og tverretatlige beredskapsanalyser som grunnlag for politiberedskapen i distriktene.

STATISTIKK:  Ministeren bruker statistikken bevisst feil for å pynte på situasjonen, mener Aud Hove.

STATISTIKK: Ministeren bruker statistikken bevisst feil for å pynte på situasjonen, mener Aud Hove. Foto:

Monica Mæland (H) svarer ikke direkte på spørsmålene, men viser generelt til responstider:

Innfrir responstidene

«Kravene som stilles til politiets responstid gir en indikasjon på hva befolkningen kan forvente av politiet når det haster. Det stilles krav til hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene. Når det gjelder Innlandet politidistrikt, som stortingsrepresentanten viser til, rapporterer Politidirektoratet at politidistriktet så langt i år har innfridd responstidskravene i alle de tre tettstedskategoriene. Innlandet politidistrikt har hittil i år hatt 176 oppdrag det er stilt responstidskrav til (hasteoppdrag) i den minste tettstedskategorien, og at responstiden har vært innenfor kravet på 34 minutter», skriver Mæland.

Ministeren kommenterer Hoves bekymring ved at brannmannskaper i stadig større grad må ta politioppgaver, ved å vise til brann- og eksplosjonsvernloven.

«Dersom brannvesenet kommer først til et skadested henvises det til brann og eksplosjonsvernloven § 12 b) «Leder av brannvesenet har skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil ledelsen overtas av politiet"».

– Pynter på situasjonen

Hove reagerer på bruken av statistikk.

– Ministeren bruker statistikken bevisst feil for å pynte og situasjonen. Måten responstiden måles skjuler de reelle bruddene. Gjennomsnittet er ikke interessant for Nord-Gudbrandsdalen, men alle hendelsene i 20-prosentkategorien. Ministeren burde heller kalle en spade for en spade og ikke dekke over. Derfor prøvde jeg å være så tydelig i spørsmålet. Dessverre er svaret som forventet. Beredskapsplanlegging svarer hun ikke på, og her burde det komme en evaluering, sier Hove, som nå har sendt spørsmål og svar videre til kollegene i justiskomiteen, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl.

– Vi følger opp og skal jobbe videre med saken. Nord-Gudbrandsdal er bare ett av flere eksempler på den manglende politiberedskapen i distriktene, sier Aud Hove.

- Mangler oversikt

Til GD sier justispolitisk talsperson Jenny Klinge at hun torsdag fulgte opp med å stille ytterligere spørsmål til statsråden.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har oversikt over hvor mange patruljer som er på norske veger etter politireformen, når ett av hovedmålene var å få mer politi på hjul ved å legge ned lensmannskontorer. Vi ønsker svar på om ministeren vil sette i gang et forskningsprosjekt, eller gjøre andre tiltak for å finne ut hvor mange politipatruljer som er ute i Norge i dag sammenlignet med før politireformen, og hva patruljene bruker tiden sin på, sier Klinge.

.

Artikkeltags