Fortett med vett

Kvartal 17: Den nye boligblokken i Storgata reiser seg til tross for protester fra naboene.

Kvartal 17: Den nye boligblokken i Storgata reiser seg til tross for protester fra naboene. Foto:

DEL

GD MENER
Nye leilighetsbygg popper opp flere steder i Lillehammer. Utbyggerne står i kø for å bygge nok leiligheter og rekkehus til alle som ønsker det. De nærmeste årene er det planer om å bygge opptil tusen boenheter i kommunen.

Det omstridte Mesnakvartalet skal stå ferdig i oktober, på Hagejordet i Søre Ål planlegges det 284 boenheter og nord i Storgata skal det bygges 64 leiligheter. Dette er bare noen av de mange boligprosjektene, som vil bidra til å forme byen i framtida.

I Lillehammers nye by- og arealplan er fortetting det overordnede målet. Sentrum skal fortettes, færre nye områder skal bygges ut, det skal bli enklere å gå, sykle eller ta kollektiv og områder med dyrka mark skal få ligge i fred. Det er slik byer i Norge i dag skal vokse. Miljøet ivaretas samtidig som byene utvikler seg. Det er en klok og framtidsretta strategi.

For å unngå at byen eser ut, må vi tåle en mer kompakt by

Utfordringen er at det er vanskelig, både for politikerne og innbyggerne, å se for seg hvordan boligprosjektene vil se ut når det står ferdig. Heretter skal 3D modeller legges fram i byggplanene til Lillehammer kommune. La oss håpe modellene gjør det enklere å forstå hvordan nybyggene vil framstå i et miljø.

Byen har allerede nok eksempler på utbyggingsprosjekter hvor reaksjonene har kommet for sent. Rett før sommeren sendte kommunen ut fem reguleringsplaner på høring med svarfrist i august. Hvor lett er det å fange opp det?

De færreste vil ha fortetting i sin egen hage. Men for å unngå at byen eser ut, må vi tåle en mer kompakt by. Lange bilkøer inn og ut av sentrum er det ingen som ønsker.

Lillehammer er allerede i ferd med å bli en mer kompakt by. Det viktige er at byens egenart ikke går tapt på vegen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags