Tirsdag morgen viser Luftkvalitet at verdiene på  luftkvaliteten er på grønt nivå for begge målestasjonene i Lillehammer; i Banken-krysset og ved Lillehammer barnehage.

Mandag viste målingene rødt nivå for Banken-krysset, mens det var nivå grønt ved Lillehammer barnehage.

På Hamar og i Gjøvik ble det registrert rødt nivå både mandag og tirsdag.

Fire nivåer

Luftkvalitet.info er utviklet og drevet av Norsk institutt for luftforskning. De opererer med fire foruresningsnivåer:

Grønt nivå: Lite forurensning og dermed liten eller ingen helserisiko.

Oransje nivå: Moderat  forurensing og moderat helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer. Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp.

Rødt nivå: Høy forurensning og betydelig helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer. Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Lilla nivå: Svært høy foruresning. Alvorlig helserisiko. Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Svevestøv

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring.

 Generelt er luftkvaliteten i Norge god, men de største byene har tidvis problemer med høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 - natriumdioksid (enkelte områder kan også ha problemer med høye SO2-nivåer).

Sammen med spesielle værforhold kan nivåene av enkelte forurensninger bli så høye at de kan gi helseskade.

I Lillehammer har det vært gode luftkvalitetsforhold i flere uker. Men søndag ble det registrert såkalte døgsnoverskridelser, hvilket betyr at nivåene på foruresningen av lufta økte. Tørt vær og tørre veger kombinert med biltrafikk, gir genrelt mer svevestøv.

Overingeniør for miljørettet helsevern i Lillehammer kommune, Gudbrand Skinnerlien ba derfor kommunens veg- og trafikkavdeling og Statens vegvesen om å å gjennomføre tiltak ved på påføre vegene magnesium kloridsalt som gjør vegbanen fuktig og binder svevestøvet. Dette har effekt i to-tredager.