Ulf Holberg skriver 16. februar et kritisk innlegg om Lillehammerordførerens redegjørelse for formannskapet om deltakelsen i nyttårsfeiringen til kinesere som bor i kommunen. Bakgrunnen var at disse ville markere kinesisk nyttår og vise fram noe av sin kultur. Dette er å bruke sin ytringsfrihet i en norsk sammenheng. Det handler ikke, som Holberg hevder, om manglende dømmekraft, men om respekt for en annen kultur.

Det betyr heller ikke at en anerkjenner kinesiske myndigheters undertrykkende politikk overfor opposisjonelle og minoriteter (f.eks. uigurer). Hva kinesere som bor i Lillehammer mener om dette, er ikke godt å si. Men en kan vel ikke avkreve regnskap for dette. Like lite som en kan gjøre det overfor andre grupper eller personer, som vil feire sitt nyttår eller annet, i Lillehammer.

Dette handler heller ikke om dømmekraft på avveier, som Holberg hevder i sitt innlegg. Men om at lokale innbyggere, fra Kina eller andre land, kan få anledning til å vise fram sine tradisjoner og markere sin identitet. Det handler om respekt for andres kultur. Her er det Holbergs dømmekraft som er på avveier!

Venstres leder, Guri Melbye, foreslo før OL i Beijing, at den norske regjeringen måtte gå til diplomatisk boikott av verdens største idrettsarrangement i et land som bryter menneskerettighetene og fratar innbyggere, og selv OL-deltakerne (!), ytringsfriheten. Det ville bety at ingen offisielle norske representanter skulle være til stede i Kina. Det gjør heller ikke flere vestlig land, som f.eks. USA, Storbritannia og Danmark. Utenriksminister Anniken Huitfeldt skulle reist, men ble på grunn av koronaen «reddet av gongongen», og reiste ikke. Guri Melbye har uttalt at det er ingen grunn til at norske politikere skal bidra til oppmerksomhet overfor regimet i Kina. Dialog er viktig, men skal det være kontakt må den gi mulighet for å fremme kritikk.

Varaordfører Terje Rønning (V) sier at formannskapet, som sikkert de fleste andre nordmenn, tar avstand fra Kinas brudd på menneskerettighetene. Så sier Holberg at «denne saken har aldri handlet om at ordføreren eller andre i posisjonen i Lillehammer har gjort noen formelle feil, boikott av Kina eller ikke». Hva mener han? Hva handler den om da? Dette kan ikke være uttrykk for annet enn en forvirret og uklar tankegang fra Holbergs side!

Selv vestlige ledere, som president Macron, forbundskansler Scholz og USAs utenriksminister Blinken, har møtt og sikkert kritisert Putin i Ukrainaspørsmålet og fordømt behandlingen av opposisjonelle og annektering av deler av et naboland. Selv om en gjør det, er det viktig å ha dialog med folk en er uenig med!

Terje Kongsrud og Arne Chr. Stryken, Lillehammer Venstre