Gå til sidens hovedinnhold

Fotballhallen blir ikke gratis for Lillehammer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det kan framstå som et bistandsprosjekt når noen lover gratis fotballhall mot at kommunen stiller med tomt. Men for Lillehammer er det langt ifra et bistandsprosjekt. En fotballhall etter modellen som Lillehammer Fotballhall AS har skissert blir ikke gratis for kommunen.

En forutsetning for hallen er at Lillehammer kommune må gi fra seg ei tomt til flere titalls millioner, helt gratis. Her skal det komme inn kommersielle aktører som skal bygge leiligheter og andre næringslokaler i tilknytning til hallen. Selve hallen skal eies og driftes av Lillehammer Fotballhall AS, som har lover at kommunen ikke skal belastes med utgifter.

Det kan høres flott ut med en hall uten at kommunen trenger å bruke penger, men sannheten er langt ifra så enkelt.

Selv om kommunen krever at selve hallen ikke skal leies ut til konkurrenter av Olympiaparken, er det foreløpig ikke stilt liknende vilkår for de øvrige næringslokalene som skal etableres her. Det er lokaler som vil være i direkte konkurranse med Olympiaparken og deres virksomhet, som potensielt kan påføre Olympiaparken AS flere millioner i tapte inntekter. Som eier vil Lillehammer kommune sitte igjen med denne regningen.

En Fotballhall på Stampa er også forutsatt bygget på to eksisterende baner, og dermed reduserer tilgjengelige spilleflater. Dagens kunstgressbane er også finansiert med delvis spillemidler. Det er midler som forutsetter at banen er i drift i minst 30 år. Ved å legge ned denne banen kun noen få år etter ferdigstillelse kan vi risikere å få avkortninger i spillemidlene som kommunen forventer å få. Det vil påføre kommunen ytterligere millioner i ekstrautgifter. Det er også investert flere millioner i den nye kunstgressbanen, blant annet for å klargjøre den til en framtidig hall. Dette vil være en bortkastet investering slik hallen nå er forutsatt.

Det er heller ikke udelt positivt at det etableres et eget selskap som skal eie og drifte hallen. I dag er det to aktører som eier og drifter anlegg i Stampa. Med en ny hall slik det er skissert vil vi få et tredje selskap. Det kan neppe være effektivt og rasjonelt at tre ulike aktører skal holde på med hvert sitt på Stampesletta.

Selv om det ikke er juridisk feil å gi fra seg ei tomt gratis til Lillehammer Fotballhall AS, er det likevel prinsipielt feil av en offentlig aktør å gi ei tomt gratis uten noen form for konkurranse. En konkurranse om prosjektet i kommunens regi kan gi viktige millioner inn i kommunekassa og større nytte for fellesskapet. Det er fullt mulig å benytte midlene fra salget av tomta til for eksempel oppgradering av badedammen et steinkast unna Stampa.

Jeg er positiv til en fotballhall i byen og ser for meg at Lillehammer har det i framtiden. En fotballhall er viktig for fotballen da den gir helt andre muligheter for å drive med idretten gjennom hele året. Men det kan vi ikke gjøre til enhver pris. Slik prosjektet er skissert i dag sitter storsamfunnet igjen med for lite og utbyggeren for mye. Det er ikke en rettferdig fordeling av goder og byrder. Så lenge nytten for fellesskapet er så lite, og utgiftene så mye, bør ikke Lillehammer gi fra seg denne tomta.

For en kommune som sliter økonomisk er det uansett uakseptabelt å gi bort tomter gratis.

Mizanur Rahaman, gruppelder (SV), Lillehammer