I Lillehammer som i andre kommuner er det først og fremst innen kvinnedominerte yrker at deltidsansettelser er vanlig. Hvorfor skal det være slik? En nyutdannet helsefagarbeider har da like stort behov for en lønn å leve av som en nyutdannet rørlegger. En nyutdannet sykepleier har da like stort behov for en forutsigbar arbeidstidsordning som en nyutdannet ingeniør.

Jeg har lang erfaring som tillitsvalgt i mannsdominert yrke. Jeg kjenner mange arbeidstakere som jobber i bedrifter med døgnkontinuerlige skiftordninger. Der er det ingen som blir ansatte på små stillingsbrøker for at skiftordningen skal gå opp. Når vi i tillegg vet at det i fremtiden vil være et stort udekket behov for varme hender i omsorgssektoren, er det et stort paradoks at vi ikke evner å ta bedre vare på dem som velger å satse på en yrkeskarriere innen disse yrkene.

Dette handler om organisering av arbeidet, det handler om kultur. Det handler om å gi en bedre tjeneste. For brukerne av tjenestene handler det om at det blir færre nye ansikter å forholde seg til, mer trygghet og forutsigbarhet.

En del tiltak er gjort allerede. Det er opprettet en ressursavdeling, en vikarpool i Lillehammer kommune. Tanken er at denne skal fungere som kommunens eget vikarbyrå. Prosjekt økt grunnbemanning er et annet godt tiltak. Fire avdelinger er inne i dette pilotprosjektet nå.

Nå er det viktig å holde trykk på dette arbeidet. Vi må øke bemanningen i vikarpoolen og utvide prosjekt økt grunnbemanning. Målet må være i kommunen som ellers i arbeidslivet. Du blir ansatt i full stilling, så kan du ha rett til redusert stilling etter arbeidsmiljøloven hvis helsemessige, sosiale eller velferdsmessige grunner tilsier det.

Etter mange år som tillitsvalgt har jeg valgt å engasjere meg politisk i Lillehammer Arbeiderparti. Jeg ønsker å bruke mitt engasjement og min erfaring slik at det blir flere faste hele stillinger i kommunen.