Gå til sidens hovedinnhold

Fra grasrot til Stortinget – ja til landslinje i Lom!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omgitt av Norges høyeste fjelltopper i Jotunheimen og Breheimen, ligger et storslått kulturlandskap. Midt i dette nasjonalparkriket ligger fjellandsbyen Lom. Her finner man et viktig kompetansesenter og forvaltningsknutepunkt knyttet til fjellbasert friluftsliv. Arbeiderpartiet tror en etablering av landslinje kan bidra til å svare opp på noe av det kompetansebehovet Lom og regionen etterlyser innenfor fjellbasert friluftsliv. En målsetting må være å løfte regionen og Innlandet som en viktig premissleverandør og aktør innenfor fagområdet.

I utkast til partiprogram 2021–2025 ønsker Arbeiderpartiet å gå til valg på et desentralisert utdanningstilbud tilpasset næringslivets behov. Vi mener all ungdom skal ha like muligheter til å ta utdanning, uavhengig av foreldrenes lommebok eller hvor man kommer fra. En landslinje for fjellbasert friluftsliv på Lom er et godt eksempel på Arbeiderparti-politikk i praksis.

Innlandet Arbeiderparti gikk i fjor til valg på å skape minst 1 000 nye arbeidsplasser årlig i fylket. For å få til dette er man nødt til å bygge en kompetanse tilpasset næringslivets behov. Vi tror det blant annet handler om å finne nye og smartere måter å samhandle på. For eksempel er det mulig å sitte på Norsk Fjellsenter i Lom, omgitt av Norges fremste kompetanse på breer, og skrive masteroppgave om klimaforandringenes virkning på fjellheimen.

Da Arbeiderpartiet var på Besøk i Lom for noen uker siden, ble vi møtt av Ragnhild. Hun er elev ved Nord-Gudbrandsdalen vidaregående skule avd. Lom. Ragnhild var klar i sitt budskap: Etabler landslinje her nå. Lom Arbeiderparti fulgte opp med å synliggjøre et behov for kompetanse innenfor fjellbasert friluftsliv og fremhevet hvilke muligheter en slik satsing kan skape for regionen og fylket.

Det er dette lokale engasjementet fra Lom Arbeiderparti, Ragnhild, Norsk Fjellsenter, Nord-Gudbrandsdalen regionråd og andre som har kjempet for landslinja, som gjør at tilbudet er et skritt nærmere realisering etter at fylkestinget forrige uke gikk inn for å gå videre med søknaden.

Nå er det opp til Utdanningsdirektoratet, departement og regjering. I den forbindelse er det grunn til bekymring etter å ha lest svaret fra statsråd Guri Melby (V) om forslag til nye retningslinjer for godkjenning av landslinjer. Ved å oppstille et krav om samtykke fra samtlige fylkeskommuner for etablering av nye tilbud, kan det skape en alles kamp mot alle. Arbeiderpartiet på Stortinget kommer til å følge prosessen med nye retningslinjer og landslinje for fjellbasert friluftsliv tett i tiden fremover.

Hele vegen – fra lokalt til nasjonalt – fra grasrot til Stortinget – støtter representanter fra Arbeiderpartiet etablering av tilbudet. Vi tror et en landslinje for fjellbasert friluftsliv i Lom kan gi et viktig løft for regionen og Innlandet. Det finnes «eventyrlige muligheter» i fylket vårt – det handler bare om å gripe sjansen!

Rigmor Aasrud, stortingsrepr. (Ap)
Even Eriksen, fylkestingsrepr. (Ap)
Bjørn Ola Aukrust, kommunestyrerepr. i Lom (Ap)