Det er lenge siden alt vi ikke trengte ble kastet på søppelfyllinga. Å hive matrester, plastposer, sykler, møbler og klær i samme haug og la det ruste og råtne, er ingen god idé når vi vet at en stor del av det som kastes kan brukes på nytt.

Gjenbruk og resirkulering er løsningen i en verden der vi må økonomisere med ressursene og forurense mindre. Gjenbruk er best, resirkulering nest best og deponering (den gammeldagse søppelfyllinga) er siste alternativ, og minst mulig bør havne der.

Resirkulering betyr at materialene i det som kastes, blir hentet ut og brukt på nytt. Glass, metall og plast kan smeltes og bli til nye produkter. Trevirke kan males opp og bli sponplater – eller brennes og bli varme. Resirkulering er naturligvis bedre enn at disse tingene hives i et dalsøkk og komprimeres som gamle dager, men resirkulering er ikke alltid en ideell løsning. For det første kreves det energi for å kunne brukes til nye produkter. For det andre forringes kvaliteten for hver resirkulering. For hver gang for eksempel plast smeltes om, blir kvaliteten dårligere. Til slutt så dårlig at restproduktet må brennes og produserer en masse av klimagassen CO2.

Så langt som mulig bør vi derfor prøve å bruke det som kastes på nytt. Gjenbruk er på moten – bokstavelig talt. På Fretex kan vi finne et mer spennende utvalg av klær enn i de fleste klesbutikker. Finn.no er blitt en kjempesuksess, og fiksefester er blitt er sosialt fenomen.

Men fortsatt er det sånn at en masse brukbare gjenstander ender på deponi eller blir resirkulert framfor å finne nye, glade eiere. For ikke lenge siden opplevde jeg nettopp det da jeg skulle levere et pent brukt stuemøblement til en miljøstasjon. Fast og bestemt ble lenestoler og salongbord kommandert opp i grovavfallskonteineren – altså på «dynga». Kanskje regnet man ikke med å finne «avsetning» for møblene. I så fall ikke så rart, siden gjenbrukskonteineren har stått avlåst i flere år. Der man før kunne finne alt fra skistaver og ryggsekker til ny sofa.

Sånn behøver og bør det ikke være. Stadig flere renovasjonsselskaper tenker nytt og offensivt. Den avstengte stålkonteineren er erstattet av en åpen og innbydende byttebu – en slags Ali Babas hule på konstant billigsalg.

I Vikan i Salten har byttebua på miljøtorget blitt en suksess ifølge lokalavisa: «Det er ingen tvil om at Byttebua blir besøkt av gode givere, og personer på leting etter alt fra ny sykkel, ski til barna, snowboard eller rattkjelke. I Byttebua tar vi imot alt av fritidsutstyr. Ja, vi lurer nå inn annet utstyr som vi synes er for bra til å bli kastet. For eksempel tripp-trapp-stoler, barnevogner eller annet bruksutstyr som vi vet mange er interessert i».

På Forus utenfor Stavanger har renovasjonsselskapet IVAR åpnet Byttebuå under slagordet: «Gratis å gi, billig å få». Gjenbruk gir altså selskapet inntekter tilbake.

Fosen Renovasjon har valgt å gjøre alt gratis i sin byttebu i Åfjord. «Noens avfall kan være andres gull» sier de i den lille kommunen Birkenes øst for Lillesand, og har innredet en enkel konteiner med hyller som alternativ til bruk og kast. Velkommen inn! Andre steder har man utvidet aktiviteten gjennom samarbeid med NAV der ungdom reparer innkomne «varer» før de legges fram.

Pr. i dag er tilretteleggingen for gjenbruk altfor dårlig mange steder i Oppland. Det fins planer om forbedringer, og det haster med å gjøre miljøstasjonene til virkelige miljøstasjoner med maksimal vekt på gjenbruk. Det må åpnes byttebuer på de ulike miljøstasjonene, de må gjøres åpne og innbydende, og potensialet for å kombinere gjenbruk og reparasjon med yrkestrening og aktivitet i samarbeid med NAV må utnyttes bedre.