En reform kommer som en konsekvens av at verden har forandret seg. Verden rundt oss er i stadig forandring. En samfunnsstruktur må tilpasse seg befolkningens behov. Blir vi sittende fast i gamle løsninger vil et samfunn forvitre. Når det er sagt så er det lett å forstå at endringer kan være smertefulle, både for brukere og ansatte.
Far drev landhandleri på 1960-tallet. I bygda var det 17 butikker, og i dag er det to. Butikkene ble lagt ned som en konsekvens av endrede handlevaner. Først kom endringen, så kom konsekvensen.
Vår hverdag endres. Med mobil har vi tilgang til det vi trenger. Joda, alle er ikke der enda, mange foretrekker fortsatt tradisjonelle løsninger. Som politikere skal vi forsøke å se litt inn i glasskula. Da kan vi skape et samfunn som produserer gode tjenester på en rasjonell måte


La meg ta ett eksempel. I politireformen skal mange lensmannskontorer avvikles. Kontorene var etablert for at politiet kunne treffes på avtalt sted. Politiet trengte en plass for å oppbevare sine papirer, plassere fasttelefonen og et sted som postmannen kunne hente og levere brev. Ny teknologi gjør at tjenesten kan opereres fra en bil.
Før måtte man oppsøke lensmannskontoret for å avgi en forklaring eller anmelde et forhold. Nå skal politiet komme hjem til deg når det oppstår en hendelse som krever forklaring eller dokumentasjon av åsted. Ny teknologi gjør det mulig å ta bilder og lydopptak og skrive sak direkte på nett. Saksbehandlingen går raskere og politiets tilgang på spisskompetanse over nett er nå en mulighet.
Teknologien er for lengst tatt i bruk av kriminelle. Nye former for kriminalitet har dukket opp. Her er det behov for at Politiet er rustet for å møte nye utfordringer. Det er slutt på at lensmannen kjenner bygdetjuven. De kriminelle er blitt mer mobile og opererer på nett gjerne fra en annen verdensdel.
Politireformen har ikke til hensikt å redusere bemanningen i politiet. Ved å modernisere tjenesten får vi mobile enheter som er mer slagkraftige enn et lensmannskontor som har en mann på hjemmevakt. Det har alltid vært krevende å ha tilstrekkelig politibemanning i Innlandet. I et fylke med store avstander er det særdeles viktig at vi har fått de nye politihelikoptrene. Helikoptrene er løsningen for å de alvorlige hendelsene som krever rask og massiv forsterkning.
I Høyre ønsker vi å møte framtidas utfordringer offensivt. Vår sikkerhet er avhengig av at vi stadig moderniserer politiet som skal passe på at Norge er et trygt land.